បែកធ្លាយត្រូវការ ជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនអ្នក- ចេះភាសាអង់គ្លេស ឬ ភាសាថៃ

- មានអាយុចាប់ពី ២០ ទៅ ២៨ឆ្នាំ

- អាចជានិស្សិតឆ្នាំទី ២ ឡើងទៅ

- ចូលចិត្តតាមដានព័ត៌មានក្នុងស្រុក ក្រៅស្រុក និង បណ្តាញសង្គម

- អាចវាយខ្មែរ UNICODE បាន និង ពូកែអក្ខរាវិរុទ្ធ

- អាចអាន និង យល់អត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេស ឬ​ ភាសាថៃ

- អត់ធ្មត់ និង ចេះធ្វើការជាក្រុម។


បើមានចំណាប់អារម្មរណ៍ សូមផ្ងើរ CV ទៅកាន់អុីម៉ែល: bektleay@gmail.com ឬ ទូរស័ព្ទទៅកាន់: 012 966 900។

Binggrae Milk
Anchor Beer