ឆ្លូវ វក រោង ជូត ខាល កុរ មិន​ចាំ​បាច់​ធ្វើ​អ្វី​ច្រើន ក៏​មាន​លាភ​ចូល​ដែរ!!!

ខាង​ក្រោម​នេះ យើង​នឹង​រៀបរាប់​ពីចំណាត់​ថ្នាក់​នៃ​ឆ្នាំ​ទាំង ៦ ដែល​នឹង​ទទួល​បាន​លាភ​ក្នុង​ថ្ងៃ​នេះ។ លេខ និង​ពណ៌​សំណាង បង្ហាញ​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ។

– សម្រាប់​ឆ្នាំដែលអាចទទួលបានលាភខ្ពស់ជាងគេ គឺឆ្នាំឆ្លូវ វក និងរោង។
– សម្រាប់​ឆ្នាំដែលអាចទទួលបានលាភបង្គួរ គឺឆ្នាំជូត ខាល និងកុរ។
– សម្រាប់​ឆ្នាំដែលគួរតែប្រយ័ត្ន គឺឆ្នាំថោះ មមែ និងមមី។
– សម្រាប់​លេខសំណាងរបស់អ្នក គឺលេខ០ និង៧។
– សម្រាប់​ពណ៌សំណាងរបស់អ្នក គឺពណ៌កាហ្វេ ក្រហម និងត្នោត។

- ហាមដាច់ខាតការយក​អត្ថបទ ពីវេបសាយ www.bektleay.com ដោយគ្មានការអនុញាតិ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial