ពាក្យកាត់ទាំង ១០ ទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែលអ្នកមិនធ្លាប់ដឹង

-URL: Uniform Resource Locator

– SD Card : Secured Digital Card

-HTTP: Hpyertext Transfer Protocol

-HDMI: High-Definition multimedia interface

-GPS: Global Positioning System

-LTE: Long Term Evolution

-Cc/Bcc: Corbon Copy/ Blind Carbon Copy

-LCD: Liquid Crystal Display

-DSL: Digital Subscriber Line

-SMS: Short Message Service

-SSL: Secure Sockets Layer

-GIF: Graphic Interchange Format

- ហាមដាច់ខាតការយក​អត្ថបទ ពីវេបសាយ www.bektleay.com ដោយគ្មានការអនុញាតិ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial