រឿង ៣ យ៉ាងដាច់ខាតកុំធ្វើនៅពេលដែលអ្នកស្ត្រេស

អ្នកចិត្តសាស្ត្រមួយចំនួនបានអះអាងថា ភាពតានតឹងគឺមិនខុសគ្នាពីការរំភើបចិត្តទេ, ហើយអារម្មណ៍ទាំងពីរនេះអាចកែប្រែមនុស្សបាន។ មនុស្សមួយចំនួនពេលដែលអារម្មណ៍តានតឹងចូលមកសង្កត់ហើយ ពួកគេធ្វើអ្វីក៏មិនគិតដែរ។

ខាងក្រោមនេះជាអ្វីដែលអ្នកមិនគួរធ្វើនៅពេលដែល អ្នកកំពុងមានអារម្មណ៍តានតឹង៖

- ហាមដាច់ខាតការយក​អត្ថបទ ពីវេបសាយ www.bektleay.com ដោយគ្មានការអនុញាតិ

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial